B3SYSTEM S.A.
  
  HOME O FIRMIE OFERTA DLA INWESTORÓW KONTAKT
    AKTUALNOŚCI  |  
  

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymiZarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2015 roku podjął decyzję w sprawie połączenia B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o..

Połączenie spółek B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o. o. ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej B3System i służy zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności w ramach Grupy Kapitałowej, oraz funkcjonowania B3System S.A. na rynku kapitałowym. B3System S.A. jest jedynym właścicielem udziałów spółek B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o.

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h., jako że B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem spółek B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o., połączenie zgodnie z art. 515 i art. 516 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie Spółek B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o. nastąpi bez podwyższenia kapitału tym samym, nie ma zastosowania art. 501 oraz 503 § 1 k.s.h dotyczący wydania opinii na temat planu połączenia przez biegłego rewidenta.

W spółce przejmującej B3System S.A. nie zostaną przyznane prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.), jak też szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).

Podmiotami łączącymi się są:

B3System S. A. z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 53 lok.5, 00-676 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259314 – spółka przejmująca,
Przedmiot działalności: sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz usług wdrożenia i serwisu.

oraz

B3System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modularna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502005 – spółka przejmowana,
Przedmiot działalności: produkcja oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego, elektronicznych obwodów drukowanych.

oraz

Mexcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modularna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508960 – spółka przejmowana,
Spółka nie prowadzi działalności.

 

Plan Połączenia B3System SA i B3System Polska sp. z o.o

Plan Połączenia B3System SA i Mexcom sp. z o.o


 


« Powrót

  
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach podaj swój adres e-mail:
     Mapa strony
     © 2013 B3SYSTEM S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.