B3SYSTEM S.A.
  
  HOME O FIRMIE OFERTA DLA INWESTORÓW KONTAKT
    AKTUALNOŚCI  |  
  

Co ciekawego w IT


Realizacje projektów


Nowoczesne przedsiębiorstwa działające na konkurencyjnym, zglobalizowanym rynku, stają przed wieloma wyzwaniami, którymi muszą sprostać. Kluczową potrzebą stało się bezpieczne i efektywne zarządzanie informacją jak i posiadanie efektywnych procesów operacyjnych, umożliwiających szybkie i elastyczne dostosowywanie działań do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań biznesowych. Rosnąca ilość przetwarzanych informacji oraz stopień złożoności procesów biznesowych sprawia, że coraz wyższe wymagania stawiane są przed IT, które w ciągu ostatnich dwóch dekad stało się krytycznym obszarem działalności dla wielu przedsiębiorstw.

B3System S.A. aktywnie wspomaga zachodzące w przedsiębiorstwach procesy rozbudowy, optymalizacji i modernizacji IT już od ponad 13 lat. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników firmy, poszukiwanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowanie oferty do potrzeb rynku, pozwala na utrzymanie wiodącej pozycji B3System S.A. w branży IT.

Przyjęta strategia oraz doświadczenie B3System S.A. umożliwiło pozyskanie do grona Klientów największe firmy obecne na polskim rynku. Firma B3System może również poszczycić się szeregiem innowacyjnych rozwiązań zrealizowanych w sektorze średnich i małych firm, gdzie bardzo często wymagania stawiane w obszarze IT są większe ze względu na ograniczone środki inwestycyjne jak i dynamikę prowadzenia biznesu.

B3System S.A. aktywnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań jak i posiada własne produkty, powstałe w wyniku partnerskiej współpracy z Klientami. Pozycja firmy na rynku IT oraz nabyte doświadczenie, umożliwiło Spółce nawiązanie ścisłej współpracy z czołowymi firmami informatycznymi oraz zdobycie wysokich statusów partnerskich jak i unikatowych certyfikacji inżynierskich.

« PowrótZmiana adresu siedziby B3System S.A. 15.07.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lipca 2015r. spółka B3System S.A. prowadzi działalność w nowej lokalizacji pod adresem:

B3System S.A.
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-672 Warszawa

Pozostałe dane teleadresowe takie jak numer telefonu oraz fax nie ulegają zmianie.

czytaj więcej »


Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymi


Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2015 roku podjął decyzję w sprawie połączenia B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o..

Połączenie spółek B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o. o. ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej B3System i służy zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności w ramach Grupy Kapitałowej, oraz funkcjonowania B3System S.A. na rynku kapitałowym. B3System S.A. jest jedynym właścicielem udziałów spółek B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o.

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h., jako że B3System S.A. jest jedynym wspólnikiem spółek B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o., połączenie zgodnie z art. 515 i art. 516 k.s.h. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie Spółek B3System S.A., B3System Polska Sp. z o.o. oraz Mexcom sp. z o.o. nastąpi bez podwyższenia kapitału tym samym, nie ma zastosowania art. 501 oraz 503 § 1 k.s.h dotyczący wydania opinii na temat planu połączenia przez biegłego rewidenta.

W spółce przejmującej B3System S.A. nie zostaną przyznane prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.), jak też szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).

Podmiotami łączącymi się są:

B3System S. A. z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 53 lok.5, 00-676 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259314 – spółka przejmująca,
Przedmiot działalności: sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz usług wdrożenia i serwisu.

oraz

B3System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modularna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502005 – spółka przejmowana,
Przedmiot działalności: produkcja oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego, elektronicznych obwodów drukowanych.

oraz

Mexcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Modularna 3A, 02-238 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508960 – spółka przejmowana,
Spółka nie prowadzi działalności.

 

Plan Połączenia B3System SA i B3System Polska sp. z o.o

Plan Połączenia B3System SA i Mexcom sp. z o.o


 

czytaj więcej »


B3System Srebrnym Partnerem na EMC Forum: przeprowadź transformację swojej infrastruktury informatycznej

04.11.2013

Już 14 listopada w hotelu Hilton odbędzie się kolejna edycja EMC Forum 2013. B3System jest Silver Partnerem tego wydarzenia. Zachęcamy do zapoznania się z agendą i rejestracją.

Poniżej znajdą Państwo zaproszenie wraz z agendą.
czytaj więcej »


Zmiana adresu siedziby spółki B3System S.A.

29.07.2013

Uprzejmie informujemy, iż od 29 lipca 2013 roku ulega zmianie adres siedziby spółki B3System S.A. z dotychczasowego na:
ul. Łopuszańska 32; 02-220 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, konta bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

czytaj więcej »


więcej aktualności »
  
Wygodny Podpis
PROMYK
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach podaj swój adres e-mail:
     Mapa strony
     © 2013 B3SYSTEM S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.